КАБІНЕТ


СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВАПРОФЕСІЯ: ШТУКАТУР, МАЛЯР, ЛИЦЮВАЛЬНИК -ПЛИТОЧНИК


Неділя, 16.05.2021, 00:05
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРОФЕСІЯ: ШТУКАТУР, ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК, МАЛЯР


ПРИМІРНА МЕТОДИКА САМООСВІТИ З ДАНОЇ ПРОФЕСІЇ

        Найкращих результатів на своєму професійному шляху може досягти робітник з високим рівнем мотивації професійного самовдосконалення, для якого характерним є творче ставлення до справи, прагнення досягти певних вершин професійної майстерності. За наявності мотивації такого рівня не виникає потреби у додаткових зусиллях та зовнішніх впливах на розвиток особистості.

         Водночас, наявність суперечності між вимогами сучасної соціальної ситуації до рівня професійної компетентності робітника будівельних професій і недостатньою його підготовленістю до самовдосконалення у професійній діяльності, актуалізує самостійне підвищення рівня професійної компетентності.

        З огляду на викладене пропонуємо технологію самостійної освіти з професій: «Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр».

        Самоосвіта - це неперервний процес накопичення знань і особистісних цінностей, які допомагають максимально використовувати власні можливості, свідомо керувати напрямом свого життя (самовизначатися) і переборювати труднощі.

        Самостійна освіта є складовою успіху  як у професійній діяльності, так і в особистому житті. У кожного робітника є резерви, які допомагають йому оволодіти навичками технології самостійної освіти і самостійної організації власного робочого простору, а саме: виконання роботи з меншими затратами часу, краща організація праці, велике задоволення від роботи, активна мотивація праці, зменшення завантаженості в роботі, досягнення професійних і життєвих цілей.

         Термін «компетентність» став активно використовуватися науковцями й практиками з 90-х років ХХ століття. Ще в 70-ті роки ідея і термін «компетентності» широко використовувалися в США і в європейських країнах у зв’язку з проблемою індивідуалізації навчання. Тоді ідея була проста: не обмежуватися в навчанні основами наук і відповідних методів навчання, а намагатися розвивати всі рівні міжособистісних стосунків, мікроклімат та ін. Подібний підхід не виходив за рамки навчально-виховного процесу. Але упродовж всього ХХ століття дослідники намагалися з’ясувати зміст та сутність означеного поняття, вивчаючи різні аспекти діяльності, розробляючи критерії оцінювання професійних завдань і відповідно визначаючи обсяг знань та вмінь, необхідних для виконання визначених професійних обов’язків.

         Більшість дослідників справедливо вважають, що існуюча освітня практика не відповідає сучасним вимогам і не може забезпечити своєчасну підготовку фахівців, то ж необхідна її радикальна перебудова, спрямована на формування нового інтелекту, іншого образу й способу мислення, пристосованого до економічних, технологічних і соціальних, інформаційних реалій навколишнього світу, що динамічно змінюються.

       Результати досліджень підтверджують той факт, що в ХХІ столітті освіта стане безперервним процесом, який триватиме упродовж всього життя людини. Тільки таким чином суб’єкт освіти зможе адаптуватися до технологічних інновацій, як результату постійного вдосконалення. Розглядаючи професійну компетентність як процес можна представити технологію самоосвіти і самореалізації в аспекті послідовного виконання конкретних функцій, які пов’язані між собою і мають поетапний характер.

І етап інформаційно-комунікативний. Функція самоосвіти самовизначення. Мета – накопичення інформації. Завдання – формування проблеми на основі збору інформації про стан професійної компетенції за результатами професійної діяльності. Методи – спостереження, збір інформації.

ІІ етап діагностичний. Функція самоосвіти – самодіагностика. Мета – визначення рівня показників професійної компетентності. Завдання – визначення рівня мотивації, професійних знань і навичок, здібностей, професійно значимих якостей та ін. Методи – психологічне тестування, самодіагностика цінних орієнтацій, соціально-професійних установок, співвідношення з вимогами професійно-кваліфікаційних характеристик.

ІІІ етап коригувальний. Функція самоосвіти – цілевизначення. Мета – визначення особистісних цілей саморозвитку. Завдання – визначення причин обмеження саморозвитку, аналіз і формування цілей і цінностей. Методи – аналіз факторів, детермінуючих професійну компетентність: вік, професійний досвід, кваліфікація, освіта, визначення цільових стратегій і методів досягнення успіхів.

IV етап планувальний. Функція самоосвіти – самопрогнозування, самопланування. Мета – визначення тенденцій розвитку професійної компетентності. Завдання – розробка стратегічних і оперативних планів. Методи – складання плану-програми розвитку професійної компетентності, планування дня, ведення щоденника часу, окреслення пріоритетів, упорядкування справ за важливістю, складання кар’єрограми.

V етап організаційний. Функція самоосвіти – самоорганізація. Мета – організація діяльності з виконання намічених планів. Завдання – реалізація оперативних і тактичних планів. Методи – концентрація на завданнях, складання щоденного робочого плану і організація особистого трудового процесу з метою реалізації поставлених завдань, встановлення індивідуального робочого стилю.

VI етап творчий. Функція самоосвіти – самоконтроль, саморегуляція. Мета – контроль процесу самоосвіти. Завдання – контроль процесу досягнення цілей, раціоналізація діяльності, внесення корегувань. Методи – контроль дня, аналіз запланованих справ, позитивний вплив на професійну діяльність.

VІІ етап аналітичний. Функція самоосвіти – самоаналіз, самооцінка. Мета – визначення ефективності самоосвіти розвитку професійної компетентності. Завдання – узагальнення підсумків, формулювання висновків і пропозицій. Методи – аналіз результатів.

       Запропоновану технологію самоосвіти можна пропонувати як систему, що постійно оновлюється. Будь-який внутрішній рух до самовдосконалення починається з незадоволення своєю працею: якістю освітнього процесу, його результатами.

      Навчитися ефективно керувати собою, своїми можливостями – складне завдання, однак за допомогою використання технології самоосвіти це завдання може бути успішно вирішене. 

 

Література:

1. Ковалев В.В. Мечты и цели : [метод. пособ. для сетевиков ]. –

Харьков : Клуб «Гармония», 2006. – 48 с.

2. Ньюмен Б. Десять фантастических способов добиться успеха /

Билл. Ньюмен, [пер. с англ. Е.Г. Гендель.]. – Минск : Попурри, 2008. –

112 с.

3. Мищенко В. Планирование и управление временем / Виктор

Мищенко. – 2-е изд., перераб. И доп. – Харьков : Клуб « Гармония».

2006. – 48 с.

4. Друкер Питер Фердинанд; [пер. с англ.О.Л. Чернявской.]. М. :

ООО «И.Я. Вильямс», 2008. – 224 с.

5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявле-

ние, развитие и реализации / Джон Равен [пер. с англ. В.И. Белопольско-

го.]. – М. : Когито – Центр, 2002. – 396 с.

 

СТАТТІ ДЛЯ САМООСВІТИ ПО ДАНІЙ ПРОФЕСІЇ

ЯК ПОЧАТИ РЕМОНТ

Підготовчі роботи займають важливу роль у ремонті квартири або офісу

Неуважність до них з боку як Замовника так і Підрядчика - звичайна справа. Робітники зі свого боку взагалі не готові говорити про підготовку до ремонту. А даремно! На цьому здавалося б незначному етапі відбувається багато випадків. Але чи випадків? Якщо більш уважно підійти до цього етапу, то багатьох подальших проблем можна уникнути. Давайте разом докладніше розглянемо основний зміст підготовчого етапу і спільно виробимо стандарт дій і Замовника і Підрядчика.


ЕВРОРЕМОНТ.  НОВІ МЕТОДИ І МАТЕРІАЛИ 

Оголошення будівельно-ремонтних фірм рябіють загадковими поняттями: «євроремонт», «Євролюкс», «економ», «ексклюзив» і т.ін. Можна заплутатися, тим більше, що кожна фірма має на увазі під цими словами щось своє. 

Отже, що таке євроремонт? У ході початого мною міні-розслідування з'ясувалося наступне.


ІНТЕР'ЄР РОБОЧОГО МІСЦЯ

  Чорний письмовий стіл трохи уповільнює реакцію і притупляє увагу, у той час як дерев'яні столи більш світлих пофарбувань створюють відчуття надійності і містять потенціал росту. Розмір столу повинен бути досить зручним: не занадто великим, щоб співробітникові не доводилося тягтися за паперами, але і не занадто маленьким, щоб він не почував себе обділеним. Квадратний або прямокутний стіл символізує підтримку елемента Землі. Круглий або напівкруглий стіл найкраще підходить для тих, хто займається творчою роботою... 


ШТУКАТУРЕННЯ СТІН І УКОСІВ

Штукатурні роботи повинні виконуватись тільки тоді, коли будуть закінчені всі основні загально будівельні роботи, що виключають ушкодження і забруднення штукатурки. Обштукатурювання поверхонь здійснюють як усередині, так і зовні будинку. Умови експлуатації і призначення штукатурок визначають вибір складових і способів їхнього нанесення.


99 ПРИКЛАДІВ ОБЛАШТУВАННЯ СВОГО БУДИНКУ

Мета даної статті - навчити читача визначати корисне від шкідливого з першого погляду. Тут приведені лише загальні принципи, більш докладно вони описані в інших виданнях. Однак що б не писалося в книгах і що б не говорили вам інші, все потрібно перевіряти на власному досвіді.


ЯК ВИБРАТИ ГРУНТОВКУ

Саме від грунтовки залежить те, наскільки міцно і довговічно зчепився перший шар шпаклівки з основою: чи буде вона в подальшому відшаровуватися, намокати, давати тріщини      і т.д. Грунтовка - одна з найбільш важливих складових частин будь-якого технологічного ланцюжка в якісної обробці, ремонті і тим більше при фарбуванні поверхні.


ВСЕСВІТ ВАШОГО БУДИНКУ

Ви коли-небудь помічали, як невловимо міняється ваш настрій щоразу, коли ви переступаєте поріг власного будинку? Простежте за собою, і ви переконаєтеся, що це так. У стародавності люди багато уваги приділяли всьому, що стосувалося місця їхнього життя. Міста древньої Індії будувалися, повторюючи в плані тіло людини, що символізувало собою гармонійність світобудови.


ДЕФЕКТИ ФАРБУВАННЯ

Як у всякій роботі, без погрішностей і різних дефектів не обійдешся. Трапляються вони й у малярській справі. Поговоримо про дефекти фарбування - чим вони викликані і як від них позбутися. Якщо ви найняли малярів для ремонту, то для контролю за їхньою роботою скористайтеся нижчеподаними порадами, щоб згодом не шкодувати про витрачені кошти і перспективи усе переробляти заново і можливо за великі суми.


ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ШПАКЛІВКУ? 

Сучасні якісні шпаклівки - це складні багатокомпонентні сполуки, які класифікуються за ступенем дисперсності частинок, за ступенем готовності до вживання (сухі та готові до вживання), по виду в'яжучої основи, за призначенням (сферою застосування). Чим більш вузьку спрямованість у використанні має шпаклівка, тим якісніше і довговічніше буде відповідне покриття.

 

КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ СВОЇМИ РУКАМИ

Косметичний ремонт - поняття в значній мірі умовне, оскільки складність і трудомісткість комплексу робіт, що має бути виконаним, залежать від конструкції будинку, первісної якості виконання будівельних і опоряджувальних робіт, а також від часу і умов експлуатації будинку взагалі і конкретного приміщення зокрема.

 

ФЕН – ШУЙ . СІМ КРОКІВ ДО ГАРМОНІЇ

Вам фатально не везе? А ви не задумувалися, що причиною може бути брудна плита або відкрита кришка унітаза? Фен-шуй пропонує оригінальний шлях до досягнення життєвої гармонії.


РОЗШИФРОВУЄМО ЕТИКЕТКУ НА ЄМКОСТІ З ФАРБОЮ

Основні властивості лакофарбових матеріалів закодовані на етикетках. Система, прийнята у вітчизняному виробництві, складається з декількох груп знаків.

ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПО ДАНІЙ ПРОФЕСІЇ


 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М.


Цей навчальний посібник створений на основі модульної системи професійного навчання, розробленої міжнародною організацією праці. Ця система значною мірою відрізняється від форм організації навчального процесу, за якими ви навчались у школі. Головна відмінність полягає в тому, що модульне навчання здійснюється за індивідуальними навчальними програмами, що враховують знання та трудові навички, якими ви оволоділи раніше. Тобто, основною метою для вас під час опрацювання посібника буде оволодіння професії, а саме – лицювальника-плиточника. Тому теоретичний матеріал подано в такому обсязі, який потрібний для засвоєння в першу чергу трудових навичок і передбачений вимогами кваліфікаційної характеристики з професії.Малярні роботи (інтегронавий курс модульного навчання): підручн. Для проф.-тех. навч. закладів: У 34./А.С.Нікуліпа, С.Г. Заславська, Н.Г.Ничкало та ін.

Ч.I. – К.: Вікторія, 2006. – 288 с.


Ч.II. – К.: Вікторія, 2006. – 224 с.


Ч.III. – К.: Вікторія, 2007. – 206 с.
Підручник розроблено на основі педагогічної технології модульного первинного навчання професії учнів професійно – технічних навчальних закладів за спеціальністю маляр, рівень кваліфікації – 2-4 розряду. Курс обґрунтовано і розроблено на основі інтегрування змісту навчального матеріалу з будівельного креслення, матеріалознавства, технології виконання малярних робіт та виробничого навчання. У підручнику викладено 3 етапи професійної підготовки: операційний (в майстернях на полігонах); комплексний (на виробництві); формуючий професійну майстерність (під час пере випускної виробничої практики).Карапузов Є.К., Соха В.Г. Утеплення фасадів: Підручник – К.: Вища освіта, 2007, - ЗВС.: іл.


1 2 3 4 | Вперед >
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту