КАБІНЕТ


СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВАПРОФЕСІЯ: ШТУКАТУР, МАЛЯР, ЛИЦЮВАЛЬНИК -ПЛИТОЧНИК


Середа, 19.06.2019, 04:37
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

До учбових закладів системи професійно-технічної освіти приймаються громадяни України, інших держав та особи без громадянства, які мають відповідну або достатню освіту для оволодіння професією штукатура. Прийом на навчання іноземців
та
осіб без громадянства здійснюється відповідно до чинного законодавства та угод України з іншими державами.

Всі вступники мають рівні права, обмеження допускаються лише за медичними показниками, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.

 

Для вступу на навчання у відповідний учбовий заклад вони подають на ім'я директора заяву про прийом із зазначенням обраної професії, місця проживання та необхідності у працевлаштуванні, до якої додаються: документ про освіту в оригіналі, медична довідка вста­новленого зразка та 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Кожен вступник повинен особисто пред'явити паспорт або свідоцтво про народження, документ про відношення до військового обов'язку, дані яких заносяться до його особової справи. Вступники, які направляються на професійне навчання підприємствами, організаціями, установами, незалежно від форм влас­ності, та державною службою зайнятості, подають встановлені відпо­відним чином документи.


Прийом документів від вступників проводиться у терміни, шо встановлюються професійно-технічними навчальними закладами, а через службу зайнятості — у строки, обумовлені відповідною угодою, та завершується не раніше ніж за 15 днів до початку занять.

 

Підготовчу роботу до прийому у професійно-технічні училища здійснюють відповідні приймальні комісії, які проводять із вступниками бесіди щодо вибору професії, умов навчання, матеріального його заохочення та надання пільг, майбутнього працевлаштування, ознайомлюють вступників з правами та обов'язками, організують роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням професійної придатності та стану здоров'я. Очолює приймальну комісію, затверджує її склад і визначає порядок роботи директор навчального закладу.

Стосовно учнів, які навчаються у професійно-технічних закладах за угодами зі службою зайнятості, відповідна робота проводиться її працівниками.Людина, яка вирішила пов'язати своє життя з професією штукатура, повинна добре усвідомлювати, що спеціальні професійні знання вона може засвоїти, лише маючи достатнє загальноосвітнє підґрунтя.

Щоб стати кваліфікованим фахівцем, штукатуру потрібно

·         глибоко розумітися у складових, що входять до штукатурних розчинів;

·         знати назви та призначення робочого інструменту, пристроїв, машин і механізмів;

·         добре вивчити технологію виконання комплексу штукатурних робіт;

·         оволодіти навичками її практичного застосування, використання різноманітного механізованого та електрифікованого інструменту.

·          

Всьому цьому вчать у відповідних професійно-технічних закладах, які є у кожному регіоні України, через професійні навчальні заклади, з якими державна служба зайнятості укладає відповідні договори, або через її власні навчальні центри та на виробництві шляхом безпосереднього індивідуального учнівства, де для цього створені необхідні умови. Найбільш ефективною вважається підготовка робітників цього фаху через систему професійно-технічних училищ та навчальних закладів, де професійну освіту здобувають за угодами зі службою зайнятості.

 

Щоб навчатися за професією штукатура, достатньою вва­жається базова загальносередня освіта, тобто 9 класів загальної, освітньої школи, при якій термін професійного навчання становить 3 роки. Якщо загальноосвітній рівень майбутнього учня складає 11 класів (повна загальносередня школа), термін навчання скорочується до одного року. Термін навчання через державну службу зайнятості становить 4 місяці. Згідно з вимогами до професійного навчання, оволодіння професією шту­катура на виробництві розраховано на осіб, які здобули повну загальносе-редню освіту, та триває 5 місяців. Особам, котрі її не мають, термін на­вчання може бути подовжений на один місяць, але загальна його три­валість не повинна перевищувати б-ти місяців.

За час навчання майбутні штукатури засвоюють весь обсяг необхідних знань, вмінь та навичок, набувають відпо­відний практичний досвід.

Однак вагомою перевагою набуття професії штукатура через систему професійно-технічної освіти та державну службу зайнятості є оволодіння ґрунтовними теоретичними знаннями у тісному поєднанні із засвоєнням практичних навичок.
Випускникам професійно-технічних навчальних закладів, направ­леним за розподілом в іншу місцевість, підприємство (організація, ус­танова), до якого вони розподілені, відшкодовує вартість проїзду до місця роботи; їм також надається право першочергового заселення у гуртожиток та інші пільги, передбачені чинним законодавством.

 

Підприємства (організації), до яких розподілено випускників про­фесійно-технічних училищ денної форми навчання з терміном навчання рік і більше, надають їм перед початком роботи відпустку з оплатою її з розрахунку тарифної ставки за присвоєним випускникові кваліфікаційним розрядом з урахуванням діючого місцевого коефіцієнту. Тривалість відпу­стки визначається на рівні встановленої для робітників даної професії.

 

Випускникам професійно-технічних навчальних

закладів з денною формою підготовки, що навчаються менше одного року, час навчання зараховується до трудового стажу, який дає право на щорічну відпустку.

    Тривалість індивідуального учнівства штукатурів на виробництві складає 5 місяців, протягом яких молодим робітникам виплачується заробітна плата, а після навчання присвоюється 2-й кваліфікаційний розряд.

 

 

Здобуті знання та практичні навички стають у нагоді при оволодінні суміжними професіями ма­ляра, лицювальника-плиточника, мозаїста, тесля­ра, столяра тощо, допомагають успішно працюва­ти за цим фахом у будівництві та різних галузях промисловості.

Місця та умови навчання штукатурів у різних регіонах можуть дещо відрізнятися і визначаються конкретними особливостями останніх.
Дорогі друзі!


Перед вами стоїть нелегка задача вибору професії до душі,

визначення життєвого шляху. Вас, звичайно, хвилює питання:

 

 

КИМ БУТИ?

 

Як знайти головну справу свого життя, щоб приносити найбільшу користь людям, країні, відчувати себе потрібним, повноцінним і задоволеним своєю працею?

 Вас чекають у Професійно – технічному училищі №5

м. Ковеля.

 

Обсяги набору (державне замовлення)


Професії

Рік                     К-сть місць


Виробник художнiх виробiв з дерева        


2010      -             25

Кравець

2010        -           25

Лицювальник-плиточник

2010        -           60

Маляр

2010        -           90

Рiзальник по дереву та берестi

2010         -          25

Столяр

2010        -           30

Столяр будiвельний

2010        -           30

Штукатур

2010        -           90Умови вступуПрийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань. З вступниками проводиться співбесіда з метою виявлення здібностей і нахилів до обраної професії та знань з профільних предметів по професії. Вступники подають в приймальну комісію такі документи:

- Заява про вступ до училища із зазначеням обраної професії (спеціальності);

- Документ про освіту (в оригіналі, або його завірену копію).

- Медична довідка форма 086 -У з висновками медкомісії про придатність до навчання за обраною професією (в оригіналі, або завірену копію).

 - 6 фотокарток розміром 3х4

 - Паспорт (свідоцтво про народження для осіб які за віком не мають паспорт),

- Документи, що дають право на пільги вступник предявляє особисто в строки, що визначені для подання документів.

 - Копія довідки про ідентифікаційний кодУмови навчання    В двох навчальних корпусах загальною потужністю 600 учнівських місць знаходиться 19 навчальних кабінетів. З них 11 загально – технічної підготовки і 8 – загальноосвітньої. У трьох корпусах 10 виробничих майстерень. Майстерня штукатурів, лицювальників – плиточників, малярів являється опорною. В 2004 році розпочата реконструкція центрального корпусу училища. Навчальний заклад у своєму розпорядженні має: - навчальний корпус загальною площею 2352 м. кв. - навчально – виробничі майстерні 1164 м. кв. - гуртожиток на 240 місць площею 2058 м. кв. - матеріальні склади 240 м. кв. - їдальня на 200 місць площею 600 м. кв. - бібліотека 50 м2.В навчальний процес впроваджуються інноваційні технології. Проходить тісна співпраця з провідними фірмами виробниками будівельних матеріалів. Час навчання з денною формою підготовки зараховується до трудового стажу, але не дає право на чергову відпустку. Пільги випускникам навчального закладу при вступі до вищих навчальних закладів України не надаються. Училище тісно співпрацює з фірмою «ОлШе», «Ковельбуд», ВКФ «Ковель», СЛАТ «Тур», щодо організації виробничої практики та наступного сприяння працевлаштуванню за набутою професією.ДозвілляВ училищі працюють гуртки художньої самодіяльності - вокальний, вокально-інструментальний, студія художнього слова, спортивні секції з волейболу, баскетболу, настольного тенісу, легкої атлетики, в яких з великою користю для себе проводять свій вільний час близько 150 дітей. В гуртках діти оволодівають основами вокального співу, вчаться грати на музичних інструментах, пізнають основи акторської майстерності. Учні училища приймають участь у вечорах, конкурсах, дискотеках, концертах художньої самодіяльності, обласних оглядах-конкурсах. Працівники і учні училища беруть участь в обласних виставках технічної творчості де неодноразово займали призові місця.
< Назад | 1 2 3 | Вперед >
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту